Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος "Δόξα" Αχαλοχωρίου διοργανώνει τον ετήσιο χορό του την Δευτέρα 14 Αυγούστου,

στην πλατεία της Παναγίας, με ποντιακό γλέντι με τους Δήμο Ιωαννίδη και Δημήτρη Μπαχ και λαϊκό με τους Θ. Λεπιδάκη, Ε. Σοφιάδου , Γ. Δέντσα και Αθ. Σοφιάδη στην κιθάρα.