Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής.

Τα θέματα είναι :

 

ΘΕΜΑ 1         Ψήφισμα διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος , Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

ΘΕΜΑ 2         Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων  οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ ¨ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ¨ (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ κ. Λόκας Θεόδωρος)

ΘΕΜΑ 3         Έγκριση απολογιστικών στοιχείων εσόδων –εξόδων γ΄ τριμήνου 2017 και υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 4         Έγκριση 16ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 5         Συμπλήρωση της με αριθμ. 235/2017 ΑΔΣ περί συμμετοχής του Δήμου Σιντικής στην ¨Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων ¨ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος , Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

ΘΕΜΑ 6         Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και κατανομή ΣΑΤΑ και ΣΑΤΑ Πυροπροστασίας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων  κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 7         Ψήφιση πίστωσης για το ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 8         Επί αιτήσεων  του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδόπολης ¨ΠΡΟΟΔΟΣ ¨ και του Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Πετριτσίου για επιχορήγηση με σκοπό τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στη Ροδόπολη  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 9         Επί αιτήσεως Συνδέσμου Φίλων Οχυρών Ιστίμπεη για χρηματοδότηση (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 10       Ενημέρωση για τη λειτουργία της ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε¨

ΘΕΜΑ 11       Επί αιτήσεως παραίτησης Γρηγοριάδη Νικόλαου του Δημητρίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε ¨ και αντικατάστασή του. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 12       Επί αιτήσεως παραίτησης Τσεκμέζογλου Μαρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ¨ Δήμου Σιντικής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 13       Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ ¨Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ¨ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 14       Αύξηση ή μη  τέλους ακίνητης περιουσίας(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 15       Αύξηση ή μη φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 16       Απευθείας αγορά του με αριθμ. 1796 ιδιόκτητου οικοπέδου ρυμοτομικού σχεδίου Σιδηροκάστρου για τη δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 17       Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 18       Εκμίσθωση σχολικού κλήρου της τοπικής κοινότητας Άνω Πορροϊων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 19       Εκμίσθωση έκτασης 1.636,40 τ.μ. από το με αριθμ. 3758 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Άνω Ποροϊων. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 20       Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ¨ Συντήρηση κοιμητηρίων Ροδόπολης¨  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 21       Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ¨ Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος –Πολιτιστικό Κέντρο Κερκίνης¨ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 22       Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ¨ Αντιπλημμυρική προστασία χειμάρρων Σιδηροκάστρου (Ά φάση) ¨ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 23       Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου ¨Βελτίωση υποδομών πρόσβασης στο κέντρο υγείας της Ροδόπολης¨ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 24       Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου Βελτίωση υποδομών εκπαίδευσης στο Ν.Πετρίτσι¨(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 25       Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ ΚΕΡΚΙΝΗΣ¨(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 26       Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων B/θμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Σιντικής για το σχολικό έτος 2018-2019. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος , Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

ΘΕΜΑ 27       Επί αιτήσεως Ιορδανίδη Ηλία του Χρύσανθου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 28       Επί αιτήσεως ΔΕΥΑΣΙ για ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 29       Εκμίσθωση σχολικού κλήρου  στην Οδηγήτρια (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 30       Επί αιτήσεως παραίτησης του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 31       Προσθήκη – Διαγραφή θέσεων πωλητών λαϊκής αγοράς (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

ΘΕΜΑ 32       Έγκριση μετάβασης του κ. Δημάρχου στα Ιωάννινα για την παρακολούθηση του ετήσιου συνεδρίου της ΚΕΔΕ.