Ένας σκουπιδότοπος υποδέχεται κατοίκους και επισκέπτες στο Σιδηρόκαστρο.


Σε ενα σκουπιδότοπο μετατράπηκε ο χώρος απέναντι απο το στρατόπεδο στην είσοδο της πόλης. Δεν αξίζει αυτή η είκονα για την πόλη του Σιδηροκάστρου. 
Δεν πάμε έτσι μπροστά. Πίσω ολοταχώς βαδίζουμε . Δυστυχώς !