Φόρος τιμής , ετήσιο μνημόσυνο στον Ήρωα Γεώργιο Κατσάνη!!