Αποκαταστάθηκε από τις 26 Ιουνίου 2021
τελικά, η ιστορική αλήθεια με τους πεσόντες κατά το ΕΠΟΣ 1940-1942 και το μνημείο στον αυλόγυρο του Δημαρχιακού Μεγάρου. Τοποθετήθηκε μαρμάρινη πλάκα με τα ονόματα των "ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΝΩΝ"  το 1940-1942 και επί πρόσθετα το όνομα του Γεωργίου Κατσάνη που έπεσε στην Κύπρο το 1974.